ISLEX - projektet
Árni Magnússon-institutet för isländska studier

Om ISLEX

ISLEX är en tvärnordisk, flerspråkig onlineordbok med isländska som källspråk och svenska, norskt bokmål, nynorska och danska som målspråk. ISLEX är ett samarbetsprojekt mellan sex institutioner på Island och Färöarna och i Danmark, Norge, Sverige och Finland. De deltagande institutionerna är:

 • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁM) i Reykjavík
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i Köpenhamn
 • Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier vid Universitetet i Bergen
 • Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
 • Fróðskaparsetur Føroya i Tórshavn
 • Helsingfors universitet

Den isländska redaktionen ansvarar för källspråket och för utformningen och utvecklingen av ISLEX databas. Redigeringen av målspråken ombesörjs av redaktionerna i respektive land.

ISLEX-projektet inleddes 2005 och ordboken gjordes allmänt tillgänglig på nätet i november 2011. Redigeringen utförs i en nätbaserad databas, som har utvecklats speciellt för projektet. ISLEX utnyttjar de fördelar som den elektroniska presentationen erbjuder, och många av artiklarna innehåller således ljud- och bildillustrationer. Samtliga uppslagsord är försedda med uppläst uttal. Böjningsmönstret för alla uppslagsord som kan böjas finns tillgängligt via en länk till en morfologisk databas för modern isländska, Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, som har utarbetats vid SÁM.

ISLEX-ordboken är den första elektroniska ordbok som innehåller och förbinder flera nordiska språk. Den innehåller ca 50 000 uppslagsord och deras ekvivalenter. Ordboken omfattar modern isländska med särskild fokus på att presentera ett rikt urval av kollokationer, idiom och språkprov med åtföljande översättningar till målspråken.

Ordbokens hemsida erbjuder olika typer av sökningar och man kan välja att söka i ett eller flera av målspråken. På så sätt är det möjligt att få inblickar i det isländska språkets relationer till målspråken och samtidigt en överblick över relationen mellan målspråken.

ISLEX vänder sig till olika målgrupper. Som en isländsk-dansk-norsk-svensk ordbok kan den å ena sidan tjäna danska, norska och svenska användare, bland annat som redskap vid översättning från isländska och vid studier och undervisning i isländska, och å andra sidan isländska användare som behöver information om ord och uttryck på de skandinaviska språken.

ISLEX utgör ett viktigt bidrag till arbetet med att stärka de kulturella banden inom Norden och den internordiska språkförståelsen. Detta avspeglas i regeringarnas och de nordiska fondernas finansiering av och stöd till projekten.


Samarbetspartner

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Fróðskaparsetur Føroya
Helsingfors universitet

Till sidans topp

Medarbetare

Island
 • Þórdís Úlfarsdóttir, huvudredaktör
 • Halldóra Jónsdóttir, projektledare och redaktör
 • Jón Hilmar Jónsson, lexikografisk specialist
 • Gunnlaugur Ingólfsson, redaktör (till 2010)
 • Ágústa Þorbergsdóttir, redaktör (till 2010)
 • Aðalsteinn Eyþórsson, redaktör (till 2007)
Desuden:
 • Guðrún Kvaran
 • Ásta Svavarsdóttir
Danmark
 • Lars Trap-Jensen, projektledare
 • Kjeld Kristensen, projektledare
 • Aldís Sigurðardóttir, redaktör
 • Liisa Theilgaard, redaktör (2008-2010)
Norge
 • Helge Sandøy, projektledare
 • Þorsteinn G. Indriðason, projektledare
 • Margunn Rauset, redaktör
 • Kjersti Lea, redaktör (till 2010)
 • Ragnhild Svellingen redaktör (till 2009)
 • Tone Myklebost, redaktör (fra 2011)
 • Silje Beite Løken, redaktör (fra 2011)
 • Astrid Kjetså, redaktör (fra 2011)
Sverige
 • Anna Helga Hannesdóttir, projektledare och redaktör
 • Håkan Jansson, redaktör
 • Ylva Hellerud, redaktör
Färöarna
 • Jógvan í Lon Jacobsen, projektledare
 • Zakaris Hansen, projektledare
 • Þóra Þóroddsdóttir, redaktør
 • Árni Dahl, redaktør
 • Bjarni Steintún, redaktør
 • Carl Jóhan Jensen, redaktør (till 2012)
Finland
 • Helga Hilmisdóttir, redaktør och projektleder
 • Sari Päivärinne, projektleder (fra 2017)
 • Marjakaisa Matthíasson, redaktør
 • Hanna Ampula, redaktør
 • Emilia Reitamo
 • Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä

Bjarni og Zakaris
ISLEX-möte i Helsingfors i oktober 2014. Bjarni och Zakaris från Färöarna.

gruppen
ISLEX medarbetare och medlemmar af styregruppen i november 2011.

Till sidans topp

Med stöd från:


Nordplus SprogNordplus Sprog
Nordisk KulturfondNordisk Kulturfond
Nordisk SprogkoordinationNordisk Sprogkoordination
Suomen kulttuurirahastoFinnish Cultural Foundation
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde
Letterstedska FöreningenLetterstedska Föreningen
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Dansk-Islandsk fond
Baugur GroupBaugur Group
Landsbanki ÍslandsLandsbankinn
LandsvirkjunLandsvirkjun


Till sidans topp

fundur 2009
Redaktionsmöte i Köpenhamn 2009.

Artiklar och rapporter

What is a Target Language in an Electronic Dictionary?
Artikel i Proceedings of eLEX Conference 2015 (engelska)

ISLEX - a Multilingual Web Dictionary
Artikel om ISLEX-ordboken i rapporten från LREC-konferensen (2014) (engelska)

ISLEX - norræn margmála orðabók
En detaljerad översiktsartikel om ISLEX-ordboken i Orð og tunga 15 (2013) (isländska)

Tvåspråkig lexikografi – ny teknik, nya funktioner. Den digitala ordboken som parallellkorpus
En artikel i Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning (2012) (svenska)

Ekvivalensrelationer i tvåspråkig lexikografi
Artikel i LexicoNordica 19 (2012) (svenska)

Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok?
Artikel i Nordiska studier i lexikografi 11 (2012) (norska)

ISLEX - En flersproget nordisk ordbog
Artikel i konferensvolymen Nordiska studier i lexikografi 11 (2012) (danska)

ISLEX-ordbogen
Översiktlig artikel om ISLEX (2009) (danska)

Euralex 2008
Artikel om ISLEX i konferensvolymen från EURALEX (2008) (engelska)

Um upphaf ISLEX
PM om tillkomsten av ISLEX-projektet (isländska)

Anders Ljunggren
Tal vid öppnandet av ISLEX i november 2011 Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör på Island, om beredningsarbetet inför en isländsk-svensk ordbok (svenska)

Svavar Gestsson
Svavar Gestsson, tidigare Islands ambassadör i Sverige, om initiativen till en isländsk-svensk ordbok (svenska)

Till sidans topp

Reykjavík
Reykjavík 1970 (foto: Úlfar Helgason)

Kaupmannahöfn
Från Köpenhamn (foto: Þórdís Úlfarsdóttir)

Bergen
Från Bergen (foto: Halldóra Jónsdóttir)

Rúnasteinn
Jón Hilmar Jónsson och Halldóra Jónsdóttir undersöker en runsten i Skåne (foto: Þórdís Úlfarsdóttir)

Þórshöfn
Från Þórshöfn (foto: Sif Gunnarsdóttir)

Helsinki
Från Helsingfors (foto: Þórdís Úlfarsdóttir)

Till sidans topp
© Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík